Stoppa Folkmordet!

JemenSolidaritet — Blogg

mån 03 april 2017

Demo i Berlin mot Saudi/Västs angreppskrig mot Jemen

Publicerad av Ulf Sandmark i Jemen    Lang en

article header image

Jemensolidaritet med i stora Berlindemonstrationen

Även i Berlin har tvåårsdagen av kriget mot Jemens uppmärksammats med en solidaritetsdemonstration, som i många andra storstäder i världen. I Tyskland hölls en demonstration först i den gamla Västtyska huvudstaden Bonn den 26. 3 och på lördagen den 1 april samlade sig jemeniterna i hela Tyskland för en gemensam demonstration i Berlin. Svenska föreningen Jemensolidaritet deltog med en delegation ledd av viceordföranden Walid Almufti samt styrelsemedlemmen Ulf Sandmark.

Demonstranterna samlades på Potzdamer Platz där Jemens nationalsång spelades och flera tal hölls. Därefter avgick en demonstration på ca 500 personer med plakat och flaggor i riktning mot Brandenburger Tor, den mest symboliska platsen för Berlin alldeles intill riksdagshuset. I täten för demonstrationen bars en likkista inlindad i FN-flaggan. Den döda var "FN:s samvete" som det stod på kistan. FN och världssamfundet har under två års tystnad tillåtit sönderbombningen av Jemen och framkallandet av världens största pågående hungerkatastrof.

Framme vid Brandenburger Tor bildade demonstranterna en vid cirkel med kistan i mitten. Det var massor med jemenitiska flaggor och plakat. Bland demonstranterna fanns många av de jemenitiska studenter som studerar i Berlin. Plötsligt hade de med hjälp av 38 stora plakat format en jätteplakat som sträckte längs hela portalen. På det stod det "Stopp det Saudiska kriget mot Jemen!". Det åstadkom det starkaste intrycket av denna demonstration.

Walid Almufti höll tal framför Brandenburger Tor och FN:s kista. Han berättade på arabiska om att han och Ulf Sandmark hade kommit från Sverige för att vara med i demonstrationen och att båda var med i styrelsen för den solidaritetsförening som höll en demonstration för Jemen förra söndagen då det var två år sedan det saudiledda bombkriget började. Han pekade på den stora amerikanska ambassadbyggnaden som ligger alldeles intill Brandenburger Tor och krävde att USA och Saudiarabien omedelbart skulle sluta bomba Jemen.

Ulf Sandmark inbjöds att hålla det andra talet och höll det på engelska. Det riktades direkt till den stora amerikanska ambassaden som är känd för sin illegala avlyssningsverksamhet av alla som rör sig i huvudstadens politiska kvarter, inklusive förbundskansler Angela Merkels mobiltelefon. Denna gång var det faktiskt bra att de lyssnade konstaterade Sandmark eftersom demonstrationen hade ett budskap till president Donald Trump och drog igång talkören: "Stoppa bombningen av Jemen!" Sandmark fortsatte: "Vad du har gjort hittills under dina första två månader i Vita Huset är samma krigsförbrytelser, massakrer, som din företrädare Barack Obama. Du lovade att dra USA ur hans ständiga krig. Om du fortsätter, president Trump, är du en fejk, precis som varje annan sak du kallat fejk."

"Ditt problem i Jemen, precis som Obamas, är att du strider tillsammans med britterna och deras maharadjor - saudierna.." Sandmark avvisade varje brittiskt försök att vara medlare i konflikten, som föreslagits av förre brittiska biståndsministern Andrew Mitchell efter hans besök i Jemen i början av året. Den brittiska planen för Jemen bara är britternas ständiga söndra och härska.

Hänvisande till FN:s likkista mitt i demonstrationen, sa Sandmark, att "FN fredsroll är blockerad eftersom Storbritannien 'håller i pennan' för alla resolutioner som skrivs om Jemen i FN:s säkerhetsråd." "Det finns en lärdom från alla de senaste fredsförhandlingarna som går framåt i Eurasien, och det är att Storbritannien hålls utanför," sa Sandmark och pekade på exempel som Normandiegruppen för Ukrania, Astanaförhandlingarna för Syrien och Shanghai Cooperation Organization för säkerhet i Centralasien. Han uppmanade till slut Trump att i sina kommande möten med presidenterna Xi och Putin, "att inte glömma att Jemen behöver fred genast!"

Demonstrationen för Jemen mitt i den tyska huvudstaden var viktigare än man kunde tro. Jemeniterna där berättade att det varit ett viktigt möte för Jemen i Tyskland bara två veckor innan, vilket endast publicerats på den jemenitiska regeringens arabiska hemsida. På mötet hade tyskarna lyckats samla alla de stora jemenitiska politiska grupperingarna på en och samma konferens. Det var den kyrkligt anknutna fredsstiftelsen Berghof Foundation som under dagarna 13-18 mars lyckats får alla dessa att sitta i samma rum och diskutera. Där ingick partierna i Sanaaregeringen såsom Ansarullahrörelsen (Houthis), den förre presidenten Saleh parti och socialdemokraterna som annars är starkast i södra delen av landet i fd Sydjemen. Också representanter för den saudistödda Hadi-regeringen liksom för det Muslimska brödraskapets parti var med i diskussionerna. En stor framgång.

Tyskland mäklar fred för Jemen

Berghofstiftelsen samarbetar med ett omfattande nätverk av fredsorganisationer och har stöd av tyska utrikesdepartement men också från utrikesdepartementet i Storbritannien liksom från svenska Sida, enligt deras hemsida. Deras arbete för en nationell dialogprocess i Jemen. är tänkt att understödja det särskilda sändebudet för Jemen från FN.

Nya tongångar om Jemen i den officiella tyska debatten

Intressant nog sammanföll demonstrationen Berlin också med en kraftfull artikel på debattsidan för tyska radions utlandsprogram Deutsche Welle. Artikeln var skriven av deras korrespondent Mathias von Hein som har skrivit om Jemen tidigare. Han går igenom läget med kriget, vapenhandeln och hungerkrisen. Han pekar på att talet om Irans inflytande är överdrivet och slår fast att Västvärldens politik återigen bidrar till att terroristerna får ökat stöd.

Von Hein avslutar med något som kan vara det som Berghofstiftelsen fredsmäkleri för Jemen syftar till: "Vad landet behöver är en nationell försoningskonferens -- utan förutsättningar och utan utländsk inblandning. Och vad regionen behöver är en säkerhetsstruktur som motsvarar både Saudiarabiens och Irans behov. Det skulle vara ett sätt att lindra de saudiska politikernas paranoia -- på gränsen till fixering -- för Irans så kallade ökade inflytande i regionen." Artikeln kan läsas på tyska här eller i förkortad engelsk översättning.