header-logo
Guernica

Barbariskt angreppskrig

Kriget i Jemen kallas i de etablerade medierna för ett "inbördeskrig" eller ett "proxykrig" mellan Iran och Saudiarabien. Låt dig inte luras!

Jemenkriget är ett fullskaligt folkrättsvidrigt angreppskrig mot den jemenitiska befolkningen i syfte att försvaga landet och svälta ut dess befolkning tills de underkastar sig angriparnas diktat.

Resultatet är ett av historiens största människogenererade svältkatastrofer! Monumentala krigsförbrytelser utspelar sig rakt framför våra ögon! Kräv omedelbart stopp på denna vidriga slakt och blockad av en av världens redan fattigaste befolkningar!

exclamation-mark

Våra paroller

  • Stoppa angreppskriget mot Jemen!
  • Stoppa utsvältningen av Jemen!
  • Häv blockaden NU!
  • Inga svenska vapen till Jemens bödlar!
  • Stöd till Saudi är stöd till Al-Qaida/ISIS!
  • Erkänn Jemens nya regering!
  • Återuppbygg Jemen!
Amend UN Sec. Council Resolution #2216!

Aktionsvecka för Jemen 1-8 december 2018

Ladda ner flygbladet för aktionsveckan

Vilka mänskliga rättigheter i Jemen?

"Side event"-tal av Jemensolidaritet vid FN:s råd för mänskliga rättigheter 2017-09-15, Palais des Nations, Genève.